Wix Developer spółka akcyjna, Mirosław ul. Graniczna 2, 09-472 Słupno

Aktualności

Tu jesteś / Strona główna / Aktualności
Zmiana formy prawnej

Uprzejmie informujemy swoich kontrahentów, że reprezentująca nas MOSIŃSKI Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.j. z siedzibą w Płocku otrzymała w dniu 8 stycznia 2016r.  postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o przekształceniu spółki jawnej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WIX DEVELOPER" Mariusz Mikulski Spółka jawna w spółkę akcyjną pod firmą  WIX DEVELOPER Spółka Akcyjna. Wpis przekształconej spółki został dokonany z dniem 28 grudnia 2015r.

W związku z powyższym zdarzeniem począwszy od 28 grudnia 2015r., nowe dane firmy będą brzmieć następująco:

nazwa pełna:  WIX DEVELOPER Spółka Akcyjna

adres siedziby: Mirosław 22A, 09-472 Słupno,

NIP: 7743032231

KRS: 0000594135

Kapitał Spółki: 2.500.000,00 zł. (wpłacony w całości)

Spółka WIX DEVELOPER Spółka Akcyjna jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594135. Akcjonariuszami spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej. Zarząd spółki jest dwuosobowy i wchodzą w jego skład: Mariusz Mikulski - Prezes Zarządu i Sławomir Mikulski - Wiceprezes Zarządu. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych  spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zgodnie zaś z art. 574 kodeksu spółek handlowych za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia odpowiadają - przez okres 3 lat - solidarnie wspólnicy spółki jawnej oraz przekształcona spółka           

 

Z poważaniem

Mariusz Mikulski< Wróć
Umów się na wizytę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym. Więcej informacji w Polityka prywatności.
Zostaw nam swój numer telefonu lub e-mail, a skontaktujemy się z Tobą.
Preferowane godziny spotkania
Wix Developer

Dane kontaktowe
Siedziba naszej firmy
Dotrzymane obietnice
Sekretariat
24 266 60 10
Sprzedaż domów i mieszkań
24 366 39 49 / 604 07 60 45
Księgowość
24 266 60 09

bok@wixdeveloper.pl